מדיניות אספקת מוצר מדיניות פרטיות מדיניות ביטולים

באתר יוצעו מגוון מוצרים למכירה, לרבות קורסים דיגיטליים, סרטוני וידאו, הקלטות מאמרים, מדריכים וכיוצא בזאת . המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש בסיום ביצוע רכישה באתר החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו . לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת משולם ומערכת רב מסר :קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר הנרכש ברכישת מדריכים, ספרים דיגיטליים או קבצים דיגיטליים, קישור להורדת הקובץ ישלח לכתובת .המייל שסופקה בתהליך הרכישה עם אישור העסקה ברכישת קורס דיגיטלי או הדרכה בשידור חי, קישור לצפייה בסרטים יינתן על פי תנאי הקורס .המפורטים בעמוד המכירה במידה ונרכש קורס מוקלט, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור לצפייה בסרטונים או יתחבר .בעזרת משתמש וסיסמה לאתר במידה והקורס יועבר בשידור חי, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור מתאים בזמן ובתאריך הקורס יודגש כי תנאי השידור וקבלת החומרים בכל קורס יופיעו בדף המכירה של אותו הקורס והם בעלי .קדימות על התנאים המופיעים כאן במקרה בו לא קיבל המשתמש קישור לצפייה, קובץ להורדה, שם משתמש וסיסמה או כל מוצר דיגיטלי אחר אשר נבעו מכשל מחשובי או במידה וסיפק המשתמש נתונים שגויים, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא”ל

אחריות בית עסק-החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על .המשתמש בלבד

הגבלת גיל- אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל .הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר

ביטול עסקה -למען הסר ספק, לעמדת הנהלת האתר לקוחות האתר אינם “צרכנים” כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אמנם, ככל וייקבע כי הלקוח הינו “צרכן”, :יחולו עליו הוראות סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן

– בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני “.ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ואולם, כל לקוחות האתר יקבלו גישה לתכני האתר מיד עם סיום הליך ההרשמה, לפיכך, לאחר מועד .זה לא ניתן לבטל את העסקה ולהזדכות עבור תקופת החיוב הראשונה .האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי

הגבלת פרטיות- החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות החנות מתחייבת לא .SSL המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר .את ביצוע הרכישה

תנאי אספקה למוצר חומרי-

זמן אספקה: עד 25 ימי עסקים
זמני אספקה אינם כוללים את יום ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי וימי חג
החזרים וביטולים עד 14 יום
משלוח החזר על חשבון הלקוח

האם ניתן לבטל ולקבל החזר כספי על הקורס הדיגיטלי –
אין זיכויים כספיים. כאשר את נרשמת לקורס אינטרנטי, את נרשמת למוצר מידע (כהגדרתו בחוק המחשבים) ובשל הגדרת הסטודיו כשירות הניתן להקלטה או לשכפול וכן כ"מוצר מידע" – אין אפשרות לזיכוי כספי, על פי חוק.
הרשמה למוצר דיגיטלי לא נועדה ל-“בדיקה” של התכנים, ואז התחרטות ובקשות לזיכויים.
גם אם לא נעשה שימוש במוצר, מוצר דיגיטלי ע"פ חוק אינו מאפשר זיכויים.
לנוחיותך – מידע רשמי מאתר המועצה הישראלית לצרכנות לגבי עסקאות צרכניות שלא ניתן לבטל, ניתן למצוא בתקנות הגנת הצרכן באתר "כל זכות": https://bit.ly/3c1lAh5